English version

ComputavIT

Jacek   Tomaszewski

 • Aplikacje www - webdeveloping (Django, PHP)
 • Prace frontendowe (HTML, CSS, JS)
 • Programowanie ogólne (Python)
 • Programowanie mikro i niskopoziomowe (ASM, VHDL)
 • Montaż i enkodowanie wideo
 • Programy CNC
 • Ogólne wsparcie IT

Ale też administracja nieruchomościami, nadzór budowlany, księgowość i protezy czaszek.

Polska wersja

ComputavIT

Jacek   Tomaszewski

 • Web applications - webdeveloping (Django, PHP)
 • Frontend works (HTML, CSS, JS)
 • General programming (Python)
 • Micro and low-level programming (ASM, VHDL)
 • Video editing and encoding
 • CNC programs
 • General IT support

But also buildings administration, construction site inspecting, accounting and skull prostheses.

Eager for more information? Looking for phone number?

My works and contacts can be found here: Portfolio.

Zaciekawiony? Szukasz numeru telefonu?

Moje prace i namiary na mnie można znaleźć tutaj: Portfolio.

NIP: 7262624662